Digital Poetik

Qvortrup og dannelsen (Skrevet 2017) “Digital Poetics: The Poetical Potentials of Projection and Interaction” er navnet på et essay, Lars Qvortrup skrev for ca. tyve år siden og som indgår i en nyere, norsk redigeret antologi (Digital Media Revisited). Dengang var Qvortrup professor ved Høgskolen i Lillehammer, snart efter forskningsleder på SDU, og nu er […]

Farlige billeder

Teksten er skrevet i januar 2010 efter overfaldet på tegneren Kurt Westergaard i hans hjem nytårsdag (ikke publ.) Afbildningerne i Jyllands-Posten er af nogle blevet opfattet som særligt slemme, fordi de viser Muhammed på en lidet flatterende måde. Bl.a. fordi en af tegnerne, ved at vise profeten med bombe i turbanen, tilsyneladende sætter lighedstegn mellem […]

Symbol – Ikon – Index

C.S. Peirce inddelte de betydningsbærende tegn, fx billeder, i tre kategorier: ikoner, symboler og indeksikalske tegn. Lad mig forklare lidt nærmere og give et eksempel. På en avisside, en skærm eller i en udstilling kan indgå både billeder og andre typer af tegn tilhørende disse kategorier. Men også på det enkelte billedes niveau kan flere […]