Farlige billeder

Teksten er skrevet i januar 2010 efter overfaldet på tegneren Kurt Westergaard i hans hjem nytårsdag (ikke publ.) Afbildningerne i Jyllands-Posten er af nogle blevet opfattet som særligt slemme, fordi de viser Muhammed på en lidet flatterende måde. Bl.a. fordi en af tegnerne, ved at vise profeten med bombe i turbanen, tilsyneladende sætter lighedstegn mellem […]